Terugbetaling door de mutualiteit en veiligheid

Puur Totaal - Tielen - MutualiteitPuur Totaal BVBA zorgt voor de aanvraag bij de mutualiteit van de verschillende pathologieën. Dat kan gaan van E en F tot courant en extra-courant.

Administratie

Voor verdere informatie over de verschillende soorten pathologieën, goedkeuringen en statuten kunt u best eens een bezoekje brengen aan de site van uw mutualiteit of van het RIZIV.

U brengt bij het eerste bezoek aan de praktijk een klever van de ziekenkas mee, het voorschrift en als u verslagen heeft van het ziekenhuis, mag u die ook steeds meebrengen.

Chronisch zieken die recht hebben op derdebetalersregeling, kunnen dit door het juiste document te laten zien, een rekening krijgen die aangepast is zodat de betaling rechtstreeks met de mutualiteit wordt geregeld.

De praktijk is ook in orde met de brandveiligheid. Er zijn rookmelders, pictogrammen,
brandblussers, noodverlichting.

Contact

U kunt natuurlijk ook steeds contact opnemen met Puur Totaal in Tielen zodat wij u kunnen verder helpen.

Back to Top