Onze tarieven op een rijtje gezet

Puur Totaal - Tielen - TarievenOm u meteen helemaal te informeren heeft Puur Totaal BVBA op deze pagina de tarieven in Tielen voor de behandelingen op een rijtje gezet.

De prijzen

Dit jaar is er een wijziging opgetreden in de tarieven. Al jaren was er geen indexatie van de tarieven geweest. Ook dit jaar wilde de regering deze tarieven niet aanpassen. De elektriciteit werd veel duurder. De prijzen van de bijscholingen zijn ook niet gering. Een aantal therapeuten in de praktijk koos ervoor om zich te deconventioneren. Dat wil zeggen dat de tarieven zelf bepaald worden. Spijtig genoeg is het in België nog zo dat de terugbetaling aan de patiënt dan ook minder groot is door de mutualiteit. Hieraan wordt echter hard gewerkt door beroepsvereniging Axxon om het verschil in terugbetaling tussen geconventioneerde en gedeconventioneerde therapeuten weg te werken. Wij hanteren de volgende tarieven. Dit zijn tarieven die door de beroepsvereniging zelf naar voor worden geschoven als realistische tarieven die eigenlijk iedereen zou moeten vragen. De gedeconventioneerde therapeuten vragen 25,5 euro voor een kabinetbezoek en 27,5 euro voor een huisbezoek. De beroepsvereniging tekende eind 2017 een mini-overeenkomst met het RIZIV. Deze overeenkomst is niet overeenstemmend met de eisen die de beroepsvereniging had. Maar het is een stap in de goede richting. Het is een complexere tarievenregeling geworden. De courante behandelingen zijn 30 euro voor het eerste bezoek, 24 voor het 2de tot 5de bezoek en 22,63 voor het 6de tot het 9de bezoek. Vanaf het 10de bezoek wordt het 22,26 euro. Voor de Fa-pathologie hetzelfde. De verplaatsingsvergoeding wordt ook hoger. 

Omniopatiënten hebben qua tarieven een andere, vaststaande regeling. Omniopatiënten zijn te herkennen aan een andere code bij de mutualiteit. De code van deze mensen eindigt steeds op een 1 ipv op een 0. Bij deze mensen dient de kinesist een tarief aan te rekenen dat door de staat is opgelegd. Dit geldt zowel voor geconventioneerde als gedeconventioneerde therapeuten. De tarieven die gehanteerd worden zijn dan dezelfde als deze die door de geconventioneerde therapeuten worden gebruikt. Vandaar dat u liefst op elk voorschrift een klever van de mutualiteit plakt, zodat wij ook steeds snel genoeg op de hoogte zijn van het statuut dat u als patiënt heeft.

Voor osteopathie betaalt u bij ons 40 euro of 45 euro per behandeling. U heeft recht op zes behandelingen per jaar waarvoor u ook een terugbetaling van 10 euro kunt krijgen bij uw mutualiteit.

Neem contact op

Nog vragen over onze tarieven? Neem dan contact op met Puur Totaal BVBA in Tielen.

Back to Top